VŠESPOLKOVÁ DATABANKA
NEHODY VĚTRNÝCH VRTULÍ
společná pro požáry, pády ledu a ostatní poruchy
--------------------
VVVVV
>>>> Následuje delší úvod. - Kdo chce ihned vidět jednotlivé nehody, přejděte prosím přímo dolů k datům <<<<
WWWWW

--------------------
Pozn. překl.: - vynechaný odkaz -
--------------------
 
včetně některých nehod ze zahraničních událostí
Sestaveno pro Spolkový svaz ochrany krajiny BLS
Kontaktní mail:   fswmedien@aol.com     Fax: 06428/5776
Odpovědnost a autorská práva: Werner Eisenkopf, Schulstr. 53, 65594 Runkel
Překlad: pro Občanské sdružení "Františky" zpracoval Zdeněk Svoboda
Kontaktní mail: info@frantisky.unas.cz
Poznámky překladatele v textu: - kurzívou -

 
Odpůrci větrných elektráren - odkazy a adresy domovských stránek --> odkaz
Pozn. překl.: - Pokud není uvedeno jinak vedou odkazy k originálním stránkám. -
 
Omezení záruk / Disclaimer: viz zcela dole
Pozn. překl.: - zatím pouze na originální stránce --> odkaz
 
Pozn. překl.: - vynechané počítadlo návštěvnosti + počty návštěv za období -
 
"Je lhostejné, zda jsme nažhavení podporovatelé větrných vrtulí nebo jejich vehementní odpůrci, měli bychom mít totéž mínění a názor: Technika musí být bezpečná, nesmí nikoho ohrožovat, a už vůbec ne lidský život!"
                                                                                                 Autor

 
=======================================================
HASIČI - Dokument upozornění pro požáry větrných elektráren --> ODKAZ
Všeobecné shrnutí požárů z databanky nehod.
=======================================================
V PŘÍPRAVĚ                                     V PŘÍPRAVĚ
ČASOVANÉ BOMBY - Dokument upozornění na dohledná příští neštěstí, nad kterými zahálejí kompetentní úřady --> ODKAZ (zatím nefunkční)
=======================================================
Ohlasy od prominentů, funkcionářů a WKA-provozovatelů --> DOLE na této STRÁNCE - pod všeobecným nehodovým ohrožením.
 
Offshore-Windrad
 
Technická studie jedné OFFSHORE - VE (Severní moře):
Obrovská technická rizika + mezní zatížení pro každý materiál + mrtvá mořská zóna

 
Předmluva
Myslíte si, že vesměs ?tlw.? již přes 400 tun těžká větrná kola jsou prozkoumané a pravidelně TÜV - německým technickým zkušebním ústavem - přezkušované stroje?
To je velký omyl! Přečtěte si k tomu dopis s datem 13.3.02, od TÜV Hessen -> odkaz
Také nedělní BILD o tom 16.12.2001 napsal: odkaz "..einen zuständigen TÜV gibt es nicht.."
Po kolaudaci stavebního vzorku u výrobce nejsou tyto stroje v určitých případech nikdy více nezávisle přezkoušeny, až když se skácí. Předpisy byly vědomě vytvořeny tak, aby větrná technika mohla zůstat laciná, a zisk snižující výdaje na technické zkoušky byly co možná nejlacinější, nebo aby vůbec nevznikly. Zda vůbec a když pak v jaké výši mají pojišťovny provozovatelům VE za škody nebo dokonce usmrcení sousedům nebo kolmjdoucím ručit, je nejasné a od místa k místu rozdílné.
Při pádu ledu třeba na auto se jedná všeobecně o "Zásah vyšší moci" bez náhrady, a poškození vyjdou naprázdno.
Bez tlaku na politiky, se v tom nic nezmění.
U místních stavebních povolení mohou být sice individuální zkušební postupy stanoveny, bohužel nebylo toto v minulosti častokrát využito. Větrná energie / větrná síla, má tak dnes stále ještě v Německu bláznivou volnost, o které žádná jiná technika nebo energetika ani nemůže snít. Kde tyto zkušební postupy ale byly použity, a skutečně byly jednotlivé zkušební příkazy zadány, má např. TÜV-Nord sestaveny pozoruhodné soupisy nedostatků --> odkaz
 
Právě tak dalekosáhle neznámá je povinnost pronajímatele vlastníka pozemku, nechat zničenou VE kvůli přesunu odpovědnosti dokonce i sám zbourat, když vlastní provozovatel je pro konkurs už nedostižitelný (většina provozovatelů VE jsou spol. s r.o. a mají pouze nejnižší kapitálový vklad 25 000 EURO). To může znamenat pro pronajímatele bourací náklady ve výši od 90 000 (někdy i 400 000) EURO na jednu VE, přičemž umělohmotné díly rotoru vyztužené skelnými vlákny, musí být likvidovány jako nebezpečný odpad. Jako uklidnění pronajímatele uzavřená pojištění při tom mohou být často také jednostranně od pojišťovny zase vypovězena. Potom se ale pronajímatel stojícího větrného kola již jednoduše nezbaví.
Když při nehodách vymáhání škod od provozovatele (protože je spol. s r. o. např. v konkursu) nic přinese, mohou být vymáhány škody také na pronajímateli - vlastníkovi pozemku, a k tomu dokonce i na majitelích sousedních pozemků, pokud rotorové listy VE stojí také ještě nad sousedními pozemky.
=======================================================
Zde vzniká všespolková dokumentace všech známých nehod větrných vrtulí, téměř-nehod, požárů, odhození ledu, ostatních poruch, příhod a událostí WKA a jejich technického pozadí. Ona bude průběžně aktualizována.
Poznámka: WKA = - VE - = větrná elektrárna = větrné kolo = větrné energetické zařízení = WEA = konvertor větrné energie = WEK
Kdo ví o zde uvedených událostech další detaily, nebo zná zde ještě nepodchycené události, toho prosím aby napsal na email: FSWEMEDIEN@AOL.COM *
nebo Faxoval na 06482 / 5776

* POZOR: Od února 2004 bylo všude rozesláno mnoho mailů, falešní odesilatelé tuto e-mailovou adresu spojili, s viry, spamem a ?tlw?, a s pravicově radikálním obsahem. Takovými špinavými metodami je zkoušeno, této databance nehod a jejímu autorovi přinést špatnou pověst.
 
Autor vychází z toho, že se zde seznámíte s maximálně čtvrtinou skutečně nastalých událostí. Mnoho událostí nestojí také ani v denících nebo eventuálně v místním tisku, s těmi se zde neseznámíte.
K tomu na WDR 5 dne 23.3.2004 ve vysílání pořadu LEONARDO: " Inženýr Erwin Bauer ?z pověření pojištovcí ekonomiky? rozvinul otázku, proč tolik VE nevydrží tak dlouho jak bylo původně myšleno. Samotná Allianz pojištovna a.s. registruje více než 1000 škodních událostí ročně.
Přitom je Allianz nyní jen číslo 2 na německém trhu pojištění pro VE, za GOTHAER a před AXA/COLONIA, VICTORIA, R+V Wiesbaden a ostatními pojištovacími společnostmi.
"Co my víme, to jsou kapky, Co my nevíme, to je oceán." ISAAC newton (1643-1727)
=======================================================
 
SEZNAM NEHOD VE 2003-2006

 
SEZNAMY NEHOD VE >1997-1999< a >2000-2002<
jsou zde a pod nehodou z 27.1.2003 ještě jednou odkazovány

Stav zpracování: >provizorní< 13.11.2006 Zjištěno: 176 událostí
z toho 69 událostí v letech 2000 - 2002 --> ODKAZ >2000-2002<
z toho 36 událostí v letech 1997 - 1999 --> ODKAZ >1997-1999<
 
1.11.2006 - Aschenstedt im Landkreis Oldenburg / Niedersachsen
Nehoda: Pád rotorového listu

Typ: VESTAS     Stáří: není známo
Výše škod: není známá     Pojistná událost: není známá
Provozovatel VE: neznámý
Informační zdroj: Nordwest-Zeitung ze dne 4.11.20
Detaily:Neštěstí o vlásek unikla vesnice Achsenstedt v kraji Oldenburg. Došlo tam při noční bouři minulou středu k utržení deset metrů dlouhého kusu rotorového listu jedné větrné elektrárny. Špička listu vířila přibližně 200 metrů vzduchem, než se na jednom poli rozbila. Naštěstí nedošlo ke ztrátě na životech.

Výrobce VESTAS z Husum tvrdil po této nehodě, "to je snad absolutně poprvé, kdy se něco takového přihodilo" a toto je snad "nevysvětlitelné". Zjevně jsou stále ještě ve větrné branži firmy, které informace zamlčují, a doufají, že nedostatečně informovaní občané jim věří.
=======================================================
Doplňující informace bez započítání v databance nehod:
2.11.2006 - Ittenschwander Horn u Lörrachu / Baden-Württemberg
Rozložení a odvoz vybudované VE - ENERCON kvůli nedostatku větru.
Navzdory stanovišti ve výšce 1000 m. n m. dle posudku s dobrými větrnými podmínkami v kraji Lörrach ve Südschwarzwald, zde byla první VE zbourána opět z nedostatku hospodárnosti a speciálním transportem přepravena do Paderbornu ve Westfálsku, kde by měla následovat její znovuvýstavba. Nejkřiklavější příklad, jak málo trefné mohou být prognózy větrnosti a hospodárnosti u větrných parků. Proč tato demontáž VE ENERCON byla provedena za tmy navzdory již ve dne připraveným jeřábům a mužstvu, a co velmi ztížilo příjem televize SWR, nad tím již lze jen spekulovat.
Zdroj: SWR Rundfunk a Badische Nachrichten ze dne 3.11.2006

=======================================================

31.10.2006 - Herenveen v Holandsku / Nizozemí
Nehoda: požár

Typ: neznámý     Stáří: neznámé
Výše škod: neznámá     Pojistá událost: není známá
Provozovatel VE: neznámý
Informační zdroj: Hiltje Zwarberg a fotografové požáru v NL
Detaily: viz následující

 
=======================================================

Doplňující informace bez započítání v databance nehod:
22.10.2006 - obec Schlangen v kraji Lippe NRW
Montér zemřel v gondole VE. Při údržbě jedné strojovny VE došlo k náhlému úmrtí montéra. Zda má jeho náhlá smrt přímou souvislost se strojovnou není známo. Proto není tato událost zanesena jako výslovná nehoda VE.
Zdroj: Noviny Neue Westfälische" z 23.10.2006

=======================================================
3.10.2006 - Wybelsumer Polder u Emdenu v Ostfriesland / Niedersachsen
Nehoda: požár

Typ: Enercon E66, 1,5MW, výška osy rotoru 65m, průměr rotoru 60m nbsp;nbsp;nbsp; Stáří: cca. 10 let
Výše škod: neznámá     Pojistná událost: není známá
Provozovatel VE: není znám
Informační zdroj: noviny Ostfriesen-Zeitung ze dne 4.10.2006
Detaily: Požár zachvátil jednu VE na Wybelsumer Polderu v Emdenu. Když hasiči ve 2:30 h dorazili, byla rotorová hlava v jasných plamenech. Hasičské jednotky především zavedly hlídkovou pohotovost a místní ochranu předpolí prostoru Wybelsum/Logumer. Lopatka má délku 30m. Dvě tyto lopatky se zřítily hořící dolů. "To má snad ?gescheppert?. To si nelze vůbec představit", řekl velitel městských hasičů Bernd Lenz. Taková zařízení se mohou jenom nechat kontrolovaně hořet, jak se říká v hasičském žargonu. Všechno ostatní je příliš nebezpečné. Odpadlá lopatka také doutnala ještě včera ráno u paty VE. Vítr pak nesl tento zle páchnoucí kouř směrem na město, proto se hasiči v druhé směně ještě jednou pokusili požár uhasit. To se ale ukázalo jako nesnadné. "To jsou skleněná vlákna napuštěná pryskyřicí", vysvětloval Michael Hölscher, technický vedoucí servisu od Enerconu. V 65. metrové výšce byla za světla rozpoznatelná zcela ohořelá rotorová hlava. Jeden list visel ještě na hlavě. Nikdo neví, zda se také on nezřítí dolů. "Nemůžeme se tam podívat, protože tam je ještě hodně horko. Do toho půjdeme až na jisto" řekl Hölscher. Dnes má být rotorová hlava pomocí jeřábu demontována.
 
3.9.2006 - Herzogenrath-Merkstein v kraji Aachen / NRW
Nehoda: Pád rotoru s odlétnutím dílu přes 100m

Typ: Neznámý !! (viz poznámka "Dopňující informace" níže)
Stáří: neznámé
Výše škod: neznámá     Pojišťovací událost: není známá
Provozovatel VE: neznámý
Informační zdroj: Policie Aachen a různé noviny
Detaily: (Originální hlášení Policie Aachen) Na jedné VE stojící v dosahu spolkové silnice č.221 mezi obcemi Alsdorf a Boscheln (Übach-Palenberg), se měla asi v 15.20 h uvolnit jedna lopatka. Při své rotaci tloukla do hlavního stožáru a její části odlétávaly přes 100 metrů vzduchem až na spolkovou silnici č.221. Tato silnice a oblast okolo místa nehodové události byla poté uzavřena. O události byl zpraven provozovatel VE který mohl vypnout VE asi v 17.00 h, čímž bylo nebezpečí odlétajících částí zažehnáno. Uzávěra silnice č.221 byla po vypnutí VE zrušena. Příčina uvolnění rotoru bude známa později. Nejsou po ruce žádné podklady, které by nasvědčovaly cizímu zavinění.
=======================================================
Doplňující informace bez započítání v nehodové databance:
Poznámka k typu: Tato nehodová databanka přišla přímo po nehodě do styku s písemnou informací, podle které se u příslušného havarovaného typu domnívala, že se jedná údajně o typ NORDEX N 90, 2,3 MW, 90 m průměr rotoru, 145 m celková výška, 100 m výška osy rotoru. Právní oddělení firmy NORDEX požádalo ale faxem ze dne 25.10.2006 o smazání tohoto záznamu, protože havarované zařízení podle nich není od NORDEXu. V opačném případě chtějí vymoci soudní opatření. Originální dopis bude ještě později naskenován a zde připojen. Je tedy zřejmé, že zde nejde o zařízení firmy Nordex, nýbrž některé jiné firmy. Jakmile k tomu získáme podrobné údaje, opravíme výše uvedený typ. Nehodová databanka může vytvářet záznam jen popdle toho, jaké informace obdrží. Proto je výzva ke korekci firmy NORDEX vlastně pozitivní událostí. Ukazuje se, že tato databanka nehod je výrobci VE povšimnuta, a tito se snaží, alespoň avisovat nedopatření u zápisů. Za to patří dík firmě NORDEX.
=======================================================
 
>>>>>> Na jaře a v létě vzniklé nehodové události zde budou ještě doplněny. <<<<<<
 
=======================================================
Doplňující informace bez započítání v nehodové databance:
18.2.2006 - Výškový zásah hasičů u jedné VE
V obci Buchbrunn u Würzburgu musel provést speciální tým Würzburgských profesionálních hasičů výškovou záchrannou akci. V gondole zraněný montér musel být stabilizován zdravotníkem Bavorského červeného kříže, s pomocí výškového záchranného systému spuštěn k plošině, a výtahem dopraven až k zemi. Potom bylo o montéra postaráno v nemocnici Kitzingen.
Zdroj: Mainpost Kitzingen 20.2.2006

http://www.mainpost.de/mainfranken/kitzingen/art773,3441226.html?fCMS=bc331cb7b73c1b11cb32a987ff175892
=======================================================
 
24.1.2006 - Grömitz v kraji Ostholstein / Schleswig-Holstein
Nehoda: Požár

Typ: neznámý     Stáří: neznámé
Výše škod: cca 2 mil. Euro     Pojišťovací událost: není známá
Provozovatel VE: není znám
Informační zdroj: Policejní ředitelství Lübeck a Lübecker Nachrichten ze dne 24.1.2006
Detaily: (původní zpráva LN) Ve větrném parku u Grömlitz (kraj Ostholstein) vyhořela v úterý větrná elektrárna. Strojovna 65 m vysokého zařízení zcela vyhořela, rotorový list se zřítil dolů. Požárníci nechali větrné kolo pod policejní kontrolou shořet. Lidé nebyli ohroženi, protože větrná elektrárna stojí v polích. Policie odhaduje věcnou škodu okolo dvou milionů Euro. Příčina požáru je neznámá.

Pravý obrázek se po kliknutí zvětší.

 
 
10.1.2006 - Filsum u Leer v kraji Leer / Niedersachsen
Nehoda: pád ledu

Typ: Enercon E66/18.70,     Výška osy rotoru 65 m     Stáří: uvedení do provozu 2002
Výše škod: není známá     Pojišťovací událost: není známá
Provozovatel VE: PROKON Nord Energiesysteme GmbH & Co. Westwind KG Leer
Informační zdroj: Ostfriesen Zeitung v Leer ze dne 10.1.2006
Detaily: (originální zpráva) Filsum - Johann Aden ze západního Filsumu chodí často na procházku ke čtyřem věžím Filsumského větrného parku. V neděli nejdříve slyšel divné šelesty a potom uviděl jak z rotorů větrných kol padaly dolů tlusté kusy ledu. On byl dle vlastního tvrzení ještě dost daleko vzdálený od větrných elektráren. Avšak až 20 centimetrů velké a až dva centimetry tlusté úlomky padaly nejen na zemědělsky využité plochy, ale i na hospodářskou cestu. Tam kde se přímo chtěl procházet. "Nechtěl bych vědět, co by se bylo přihodilo, kdyby někdo byl zasažen takovým kusem ledu", říká Aden. Filsumerští chtějí prostě varovat před tímto nebezpečím v této roční době.
 
Na hospodářské cestě varuje také cedulka provozovatele před nebezpečím odhozu ledu. "Při určitém počasí se může na zařízení tvořit led", uklidňuje Nils Erdmann, prokurista firmy Prokon Nord z Leeru. Zařízení jsou podle informace Erdmanna vybavena tak, aby se při tvorbě námrazy odpojila. Možná že by se měl krátce před automatickým zapojením ještě led z rotoru rozpustit, míní pracovník. Prokon se bude těmito informacemi zabývat sdělil k případu Nils Erdmann."
 
Poznámka autora: Žádná námrazová odpojovací automatika nedokáže opravdu účinně zabránit takovým odhozům ledu, protože se led nejprve rovnoměrně tvoří na všech třech rotorových listech. Teprve až když se ulomí první velké kusy ledu a tím způsobí nevyváženost, reaguje tato odpojovací automatika. Potom je příliš pozdě a těžké úlomky ledu jsou již odpadlé. Tento problém je celoevropsky už léta známý, ale nebude se řešit tak dlouho, dokud nebude nějaký člověk smrtelně zraněn.
 
 
 
2005
 
Pozn. překl.: - překlad verze 26.1.2007 -
- pokračování bude -